Subskrypcja

Jaką metodę wędkowania preferujesz?

SSR

📝Z NOTATNIKA STRAŻNIKA📝
▫️
📆 W czerwcu nasza 👮Społeczna Straż Rybacka 👮wykonała 1️⃣3️⃣ kontroli na zbiorniku Paprocany💪
2️⃣ kontrole wykonali wraz z Policją 🚓, 2️⃣ ze Strażą Miejską 🚓, a 3️⃣ wykonali w nocy 🔦🌌. Wędkarzy kontrolowano zarówno z brzegu jak i z łodzi 🛶
SSR skontrolowała 1️⃣9️⃣4️⃣ wędkarzy, a w czasie kontroli sprawdzano:
✅karty wędkarskie oraz aktualne pozwolenia na wykonywanie amatorskiego połowu ryb;
✅prawidłowość wypełnianego rejestru;
✅czystość na zajmowanym stanowisku;
✅dobowy limit zanęt;
✅stan przechowywyanych ryb w siatce;
✅ilość wędek oraz zestawy na które dokonuje się połowu;
▫️
Wobec 4️⃣ wędkarzy SSR wystawiła wnioski o ukaranie do odpowiednich służb. 2️⃣ wnioski za korzystanie z namiotu ⛺️ niezgodnego z regulaminem👎 oraz 2️⃣ wnioski za połów ryb niezgodny z regulaminem (wędkowanie na 3️⃣ haki 🪝 )👎
Ponownie 3️⃣ wędkarzy upomniano za brak odpowiednich wpisów 📝do rejestru amatorskiego połowu ryb 🎣‼️👎
▫️
📢📢 WĘDKARZU PAMIETAJ ‼️
✅Przed rozpoczęciem amatorskiego połowu ryb przypomnij sobie zasady wędkowania na łowisku, które znajdziesz w regulaminie📄. ✅Dokonaj odpowiedniego wpisu do rejestru ryb📝.
✅Dbaj o czystość na stanowisku i w jego okolicy♻️, oraz o dobry stan złowionych i przechowywanych 🐟 w siatce.
▫️
☎️TELEFONY ALARMOWE: 🚨
🏣Komendant Społecznej Straży Rybackiej Koła PZW nr. 60 Tychy
👮kol. Ireneusz
📞5️⃣0️⃣0️⃣ - 0️⃣8️⃣2️⃣ - 0️⃣4️⃣8️⃣
🏣Komenda Wojewódzka PSR w Katowicach:
👮Komendant Wojewódzki
📞7️⃣8️⃣2️⃣ - 9️⃣9️⃣8️⃣ - 8️⃣0️⃣7️⃣
👮Z-ca Komendanta
📞7️⃣8️⃣4️⃣ - 6️⃣4️⃣9️⃣ - 7️⃣0️⃣9️⃣
Tyska Społeczna Straż Rybacka wszystkim wędkarzom życzy TAAAAKIEJ 🐟 🙂‼️ 

Społeczna Straż Rybacka.

Informacje o działalnosci naszej SSR sukcesywnie będą zamieszczane!

Straż Rybacka, Państwowa Straż Rybacka - państwowa jednostka organizacyjna podległa wojewodom.

Do zakresu działania Państwowej Straży Rybackiej należy:

  • kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie oraz decyzji i zarządzeń administracyjnych w sprawach rybactwa śródlądowego,
  • nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,
  • współdziałanie z PolicjąSłużbą Leśną i Łowiecką, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa rybackiego i ochrony wód oraz ochrony przyrody i przestrzegania prawa w tym zakresie,
  • współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi z ościennych województw,
  • współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony dzierżawionych wód,
  • prowadzenie postępowań w przypadkach ujawnienia przestępstw i wykroczeń naruszających przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym (kłusownictwo) i ochronie przyrody.

Społeczna Straż Rybacka - rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

 

Komendant Społecznej Straży Rybackiej Koła PZW nr 60 Tychy

kol. Ireneusz 

Kontakt telefoniczny: 500-082-048

https://katowice-ssr.pzw.org.pl/cms/12791/kontakt_psr_