Historia Koła

O Nas » Historia Koła8 luty 1953
Powstaje koło PZW w Tychach. W protokole z posiedzenia Prezydium ZO w Stalinogrodzie z dnia 5.02.1953 zapisano, że kol. Alojzy Lysko został wydelegowany na walne zgromadzenie koła w Nowych Tychach, które odbędzie się 8 bm. W następnym protokole z dnia 12.02.1953 widnieje zapis, iż kol. Lysko zdał sprawozdanie z zebrania konstytucyjnego koła PZW w Nowych Tychach.

16 kwietnia 1953
Prezydium ZO zatwierdza skład zarządu koła Nowe Tychy. Pierwszym Prezesem Koła został kol. Ebelhard Fica. W pierwszym roku działalności koło liczyło 30 członków.

1954-1956
Koło przejmuje od Urzędu Miasta stawy na Zawiści, przeznaczając jeden z nich do hodowli, a drugi do wędkowania.

1968
PGRyb. Tychy spuszcza wodę ze zbiornika Paprocany, odławia wszystkie ryby i przekazuje pusty zbiornik tyskiemu kołu.

1974
Powstaje pierwsza wyposażona w łodzie przystań wędkarska na Paprocanach.

Październik 1985
W dniach 30.09 - 20.10, po spuszczeniu wody, z przeznaczonego do rekultywacji Jeziora Paprocańskiego odłowiono prawie 23 tony ryb. Renowacja zbiornika powoduje likwidację przystani wędkarskiej.

1991
Zawodami koła otwarto po 6-letnim remoncie "nowy" zbiornik Paprocany.

Czerwiec 1997
Po budowie w latach 1994-1996, rozpoczęła działalność przystań wędkarska koła, na której wyposażeniu znalazło się 20 łodzi wędkarskich.

2002
Uchwałą Rady Miasta Tychy koło wydzierżawia zbiornik Paprocany i stawy hodowlane w parkach miejskich na okres 15 lat.

2003
W ramach inicjatyw lokalnych, wspólna inwestycja Urzędu Miasta i koła wyposaża przystań na Paprocanach w wodociąg i osadniki ściekowe.

2003
50-lecie koła PZW Tychy.