Historia PZW

O Nas » Historia PZW


Od zarania dziejów łowienie ryb obok zbieractwa i myślistwa należało do podstawowych form działalności człowieka .W czasach nowożytnych ryby łowić zaczęto także dla przyjemności, wypoczynku, a nawet sportu.

W 1651r napisano w Anglii pierwszą książkę o łowieniu wędką. Tamże na początku XIX wieku powstają fabryki sprzętu do wędkowania. w 1879r powołano w Krakowie pierwsze Krajowe Towarzystwo Rybackie które zapoczątkowało zorganizowaną działalność rybacką i wędkarską na ziemiach polskich pozostających pod zaborami . Następne takie organizacje powstają dopiero w 1889 r w Warszawie czy w 1902r w Wilnie. Również w Krakowie w 1904r powstaje używając pierwszy raz w nazwie słowa "wędkarstwo" Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkarskiego i tamże w 1908r wydano pierwszy "Poradnik dla miłośników sportu wędkarskiego".

Na zjeździe w 1933r przedstawiciele 60-ciu regionalnych towarzystw wędkarskich działających w II Rzeczpospolitej tworzą Związek Sportowych Towarzystw Wędkarskich, który istniał do 19 marca 1950 r. kiedy to powołano Polski Związek Wędkarski.

PZW jako stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Zasady prowadzenia działalności określają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i przyjęty przez Związek Statut.

Strukturę PZW tworzą Zarząd Główny, Okręgi Związku i w terenie Koła w liczbie ok. 2 700 jako podstawowe jednostki organizacyjne.

Celem PZW jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

PZW zrzesza około 600 tyś. wędkarzy i ma w dyspozycji około 36% powierzchni wód śródlądowych w kraju.