Społeczna Straż Rybacka

O Nas » Społeczna Straż Rybacka


Przy Kole PZW nr 60 została powołana, decyzją Prezydenta Miasta Tychy, Społeczna Straż Rybacka dalej zwana SSR, która obecnie liczy 13 strażników.

ZADANIA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ

Głównym zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest ochrona powierzchniowych wód śródlądowych, a w szczególności wód, na których gospodarkę rybacko-wędkarską prowadzi Okręg PZW Katowice.
Ponadto zadaniem SSR jest kontrola przestrzegania:
- Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku z późniejszymi zmianami oraz
  przepisów wykonawczych m.in.:
- Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb dalej zwanym (RAPR)
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 roku, a ponadto
  uchwał wprowadzonych przez Zarząd Okręgu Katowice

Społeczna Straż Rybacka nie jest wyłącznie od ścigania sprawców wykroczeń i przestępstw.
Naszą podstawową rolą jest prewencja. Poinformowanie nas o miejscach, w których
dokonywane są akty łamania prawa, pozwala zapobiegać wykroczeniom i przestępstwom na
naszych łowiskach.

DROGI WĘDKARZU, JEŻELI LEŻY CI NA SERCU DOBRO NASZYCH WÓD I PIĘKNO OJCZYSTEJ
PRZYRODY, JEŻELI JESTEŚ ŚWIADKIEM ŁAMANIA PRZEPISÓW, KTÓRE KAŻDY Z NAS WSTĘPUJĄC
DOBROWOLNIE DO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO ZOBOWIĄZAŁ SIĘ PRZESTRZEGAĆ,
POWIADOM NAS!!!!

Telefon SSR Tychy 500-082-048